Welkom op
Home » Erkenning

Erkenning

 

 erkenning_rexhangoordwerg

 

Standaardcommissie Aan G. Abbink
Afd. konijnen
J. Vijfvinkel

Om de Nederlandse standaard zoveel mogelijk te conformeren aan de Europese standaard hebben we besloten toch de benaming Rex Hangoordwerg te hanteren.

Onderwerp: Rex Hangoordwerg, wit blauwoog.
Heythuysen, 9 februari 2018.

Geachte mevrouw Abbink,

De standaardcommissie heeft het ras Rex Hangoordwerg in de kleurslag wit blauwoog, die
door u ter erkenning waren ingezonden op de KLN Bondsshow (Noordshow 2018), beoordeeld.
Het verheugt de standaardcommissie u te kunnen meedelen dat dit ras, in genoemde kleurslag,
heeft voldaan aan de erkenningsvoorwaarden en dit is voor ons aanleiding geweest te besluiten
het ras voorlopig te erkennen voor een periode van drie jaar (t/m 31 maart 2021).

Het KLN bestuur heeft onze besluitvorming in hun vergadering van januari 2018 met een
bestuursbesluit bekrachtigd.

Wij feliciteren u van harte met dit behaalde resultaat.

Binnenkort zal de standaardcommissie in Kleindier Magazine en op de website van Kleindier
Liefhebbers Nederland bekendheid geven aan deze voorlopige erkenning.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke sportgroeten.
J. Vijfvinkel.
Secretaris standaardcommissie.


      

 

 

Onderwerp: Rex Hangoor
                                                                                                    Heythuysen, 15 februari 2017.

Geachte Mevr. Abbink,

Uw verzoek om de Rex Hangoor in de kleurslag wit blauwoog te erkennen kan de
standaardcommissie niet honoreren.

De gemiddelde kwaliteit van de ingezonden dieren op de afgelopen Championshow was niet
toereikend voor een (voorlopige) erkenning. Enkele dieren hadden een uitsluitingsfout.
Hierdoor werd niet aan de richtlijnen voor erkenning voldaan.

Het KLN bestuur heeft onze besluitvorming in hun vergadering van 7 februari 2017 met een
bestuursbesluit bekrachtigd.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke sportgroeten.

J. Vijfvinkel.
Secretaris standaardcommissie.

 

 

 

28-12-2016
 

Hallo Greet, 

We hebben gisteren de concept standaard van de Rex Hangoor (dwerg) besproken in onze commissie bijeenkomst. Hierbij in de bijlage het concept wat vooralsnog zal gelden bij een eventuele voorlopige erkenning.

Bij de aanvraag voor erkenning van nieuwe rassen en het samenstellen van de standaard daarvoor volgen we zoveel als mogelijk de gewichten en oorlengten uit de Europa standaard. In Nederland zitten de dwergrassen nu nog “begrensd”op 1750 gram, vandaar dat wij de benaming “dwerg” hier niet geheel toepasselijk vinden en het dus houden op Rex Hangoor.

Mochten er nog vragen, of op of aanmerkingen zijn dan hoor ik het graag.  

Groet,

Jan Vijfvinkel

  

 

 

 

Onderwerp: Rex Hangoordwerg 

                                                                                              Heythuysen,  10 februari 2016.  

Geachte Mevr. Abbink, 

Uw verzoek om de Rex Hangoordwerg in de kleurslag wit blauwoog te erkennen kan de standaardcommissie niet honoreren.

De gemiddelde kwaliteit van de ingezonden dieren op de afgelopen Championshow was niet

toereikend voor een (voorlopige) erkenning. Enkele dieren hadden een uitsluitingsfout. O.a. hierdoor werd niet aan de richtlijnen voor erkenning voldaan.                                  

Het KLN bestuur heeft onze besluitvorming in hun vergadering van 2 februari 2016 met een bestuursbesluit bekrachtigd. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke sportgroeten. 

J. Vijfvinkel.

Secretaris standaardcommissie.

 

 

 

 

Bericht van de standaard commissie (23-01-2013):


Dag mevrouw Abbink,

Binnen de standaardcommissie zijn wij het erover eens dat het ons inziens een Rex Hangoor(dwerg) moet worden. Na een eventuele(voorlopige) erkenning zal deze dan vallen in de groep haarstructuur. (groep 7 van de konijnenstandaard) De concept standaard zal bij een eventuele aanvraag voor erkenning nader worden bekeken. Voorlopig hoeft hierin niets gewijzigd te worden. De dieren zijn door ons bekeken op de afgelopen Championshow. In de posities 2, 3 en 4 van de beschrijving is bij de dieren verbetering nodig om aan de gestelde eisen te voldoen. Wij wensen U veel succes bij de verdere verbetering van de Rex Hangoor(dwerg)

Met vriendelijke groet,

Jan Vijfvinkel (Secretaris standaardcommissie konijnen)